Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogsfrylesäckmal Coleophora antennariella Skogsfrylesäckmal Coleophora antennariella Skogsfrylesäckmal Coleophora antennariella
Coleophora antennariella Herrich-Schäffer, 1861. Skogsfrylesäckmal. Kännetecken: Vingbredd 10-12 mm. Antenner vita, tydligt mörkringade. Huvud och mellankropp grafitgrå. Labialpalper grå. Framvingar svagt glänsande ljusgrå. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Maj till början av juni. Förekomst: Finns på ängsmarker. Biologi: Larven lever i en frösäck på vårfryle. Näringsväxt: Luzula pilosa. Utbredning: Arten förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 25 februari 2021