Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogsfrylesäckmal Coleophora antennariella
Skogsfrylesäckmal Coleophora antennariella
Coleophora antennariella Herrich-Schäffer, 1861. Skogsfrylesäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i en frösäck på vårfryle.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_antennariella.html
Latest update: 5 december 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web