Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Myntesäckmal Coleophora albitarsella Myntesäckmal Coleophora albitarsella Myntesäckmal Coleophora albitarsella
Coleophora albitarsella Zeller, 1849. Myntesäckmal. Kännetecken: Vingbredd 10-13 mm. Antenner vita tydligt ringade, i spetsen vita, vid basen kraftigt förtjockade av glänsande svarta fjäll. Huvud och mellankropp glänsande purpurbruna. Labialpalper grå. Framvingar glänsande, mörkt gråbruna. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns på ängsmarker. Biologi: Larven lever i en skidsäck på bl. a. kungsmynta. Förpuppning i säcken. Näringsväxter: Lycopus europaeus, Mentha, Origanum vulgare, Prunella vulgaris, Salvia, Stachys. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 15 mars 2021