Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartvit säckmal Coleophora albella
Coleophora albella (Thunberg, 1788). Svartvit säckmal förekommer sällsynt i Sm, Up samt på Öl och Go. Vingbredd 16-18 mm. Larven lever i en frösäck av backglim eller gökblomster.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_albella.html
Latest update: 1 december 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web