Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Trysäckmal Coleophora ahenella Trysäckmal Coleophora ahenella Trysäckmal Coleophora ahenella
Coleophora ahenella Heinemann, 1876. Trysäckmal. Kännetecken: Vingbredd 10-13 mm. Antenner vita tydligt ringade, vid basen förtjockade av glänsande svarta fjäll. Huvud och mellankropp glänsande purpurbruna. Labialpalper grå. Framvingar gråbruna. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns på ängsmarker. Biologi: Larven lever i en lappsäck på try, brakved m.fl.. Förpuppning i säcken. Näringsväxter: Cornus sanguinea, Frangula alnus, Viburnum. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Värmland. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 12 mars 2021