Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Coenonymphini
Coenonympha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brun gräsfjäril Coenonympha hero Brun gräsfjäril Coenonympha hero
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761), hane, hona, undersida. Brun gräsfjäril förekommer sällsynt från Sk till Hs, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 26-34 mm. Larven lever på gräs, förpuppning som hängpuppa.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/coenonympha_hero.html
Latest update: 18 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web