Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Cochylini
Neocochylis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vithövdad korgblomvecklare Cochylis dubitana Vithövdad korgblomvecklare Cochylis dubitana Ståndsblomvecklare Cochylis atricapitana
Neocochylis dubitana (Hübner, 1799). Vithövdad korgblomvecklare. Kännetecken: Vingbredd 11-16 mm. Huvud ljust men mellankropp mörk. Framvingarna gulvita med ockragula streck och töckenfläckar. Basen mörkbrun. Mittbandet brett avbrutet i mitten så att endast två fläckar återstår. Bredast i bakkanten. Längs utkanten ett mörkbrunt band, brett vid spetsen och smalt vid tornus. Bakvingar ljusgrå. Liknande arter: Liknar Cochylis atricapitana, men den sistnämnda har svart huvud. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juni, augusti-september. Förekomst: Finns på ängsmark, ruderatmarker och torra backar. Biologi: Larven är vitaktig med ljusbrunt huvud och mörkbrun halsplåt. Den lever i juli samt september-april i blomkorgarna på korgblomstriga växter. Förpuppning i en kokong på marken. Näringsväxter: Crepis, Hieracium, Senecio, Solidago m. fl. Utbredning: Vithövdad korgblomvecklare förekommer allmänt i hela Sverige. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 30 mars 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson