Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Cochylini
Cochylidia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hampflockelsvecklare Cochylidia rupicola Hampflockelsvecklare Cochylidia rupicola Hampflockelsvecklare Cochylidia rupicola
Cochylidia rupicola (Curtis, 1834). Hampflockelsvecklare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever augusti oktober i blommor av hampflockel, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 april 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson