Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricidae
Cnephasia

Osäker gråvecklare Cnephasia incertana
(prep. 6296) Cnephasia incertana
Allmän gråvecklare Cnephasia stephensiana
(prep. 6293) Cnephasia stephensiana
Alvargråvecklare Cnephasia alticolana
(prep. 10517) Cnephasia alticolana
Utbredd gråvecklare Cnephasia asseclana
(prep. 3947) Cnephasia asseclana
Steppgråvecklare Cnephasia pasiuana
(prep. ZOOTAX 2661) Cnephasia pasiuana
Småprickig gråvecklare Cnephasia genitalana
(prep. 5202) Cnephasia genitalana
Tidig gråvecklare Cnephasia communana
(prep. MC 347) Cnephasia communana
Gulaktig gråvecklare Cnephasia longana
(prep. ZOOTAX 2656) Cnephasia longana
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cnephasia_genitalia.html
Latest update: 15 april 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web