Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Archipini
Clepsis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Krogerus snedbandvecklare Clepsis illustrana
Clepsis illustrana (Krogerus, 1936), hane. Krogerus snedbandvecklare har hittills endast påträffats i Dr 23.VI 1989 vid Styggforsen i Boda. Vingbredd 17-20 mm. Larven är okänd.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/clepsis_illustrana.html
Latest update: 9 april 2003
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web