Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricidae
Clepsis

Pärlfläckvecklare Clepsis nybomi
(genitaliebild saknas) Clepsis nybomi
Rustik snedbandvecklare Clepsis senecionana
(prep. 8093) Clepsis senecionana
Trysnedbandvecklare Clepsis rurinana
(prep. MC 2006) Clepsis rurinana
Krogerus snedbandvecklare Clepsis illustrana
(genitaliebild saknas) Clepsis illustrana
Sumpmarksnedbandvecklare Clepsis spectrana
(prep. 8466) Clepsis spectrana
Sandfältsnedbandvecklare Clepsis pallidana
(prep. MC 2001) Clepsis pallidana
Ofållad snedbandvecklare Clepsis neglectana
(genitaliebild saknas) Clepsis neglectana
Fållad snedbandvecklare Clepsis consimilana
(prep. 10534) Clepsis consimilana
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/clepsis_genitalia.html
Latest update: 6 maj 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web