Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Chrysodeixis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kanariemetallfly Chrysodeixis acuta
Chrysodeixis acuta (Walker, 1850), hane. Kanariemetallfly är ingen svensk art men har påträffats medföljande en orkidée i Kalmar 2002. Vingbredd 36-46 mm. Larven lever av diverse växter, förpuppning i ett tunt spinn.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/chrysodeixis_acuta.html
Latest update: 12 februari 2004
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web