Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Chloroclysta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blekgrön fältmätare Chloroclysta miata Blekgrön fältmätare Chloroclysta miata Blekgrön fältmätare Chloroclysta miata Blekgrön fältmätare Chloroclysta miata
Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758). Blekgrön fältmätare. Kännetecken: Vingbredd 28-34 mm. Framvingarna mossgröna med vit- eller gråaktigt Blekgröna mellanfält och våglinje. Bakvingar gulaktigt grå. Liknande arter: Brungrön fältmätare, C. siterata har mer eller mindre bruntonade mellanfält samt tydligare vit fläck i framkanten på vingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från september till november och åter april till juni. Förekomst: Finns i såväl löv- som barrskogstrakter. Biologi: Imagines övervintrar. Larven lever på diverse träd och buskar i juni till augusti. Den är Blekgrön med gulgrön mittrygg och rödaktig buk. Längd som fullvuxen 25-30 mm. Förpuppning på marken i en tunn spånad. Näringsväxter: Rosa, Quercus, Salixa, Vaccinium m.fl. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 24 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson