Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Chionodes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sandstävmal Chionodes violacea
Chionodes violacea (Tengström, 1848). Sandstävmal. Kännetecken: Vingbredd 14-16 mm. Huvud och mellankropp grå. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar grå oftast med svart diskfläck och ett svart längsstreck vid basen. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Slutet av juni till in i juli. Förekomst: Torr skogsmark med öppna sandytor. Biologi: Larven är okänd. Näringsväxt: Okänd. Utbredning: Arten förekommer sällsynt i Norrbotten och Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 27 april 2020