Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Cerastis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödviolett skogsfly  Cerastis rubricosa Rödviolett skogsfly  Cerastis rubricosa Rödviolett skogsfly  Cerastis rubricosa Rödviolett skogsfly  Cerastis rubricosa Rödviolett skogsfly  Cerastis rubricosa
Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775). Rödviolett skogsfly förekommer allmänt från Skåne till Pite lappmark. Vingbredd 32-38 mm. Larven lever på diverse träd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 25 maj 20218