Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Celypha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Finmönstrad brokvecklare Celypha rivulana Finmönstrad brokvecklare Celypha rivulana
Celypha rivulana (Scopoli, 1763). Finmönstrad brokvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever i maj juni i hopspunna blommor, skott och blad av en mängd olika växter, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 25 mars 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson