Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Adelidae
Adelinae
Cauchas

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödhövdad antennmal Cauchas rufifrontella
Cauchas rufifrontella (Treitschke, 1833) Rödhövdad antennmal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvudhår roströda. Antennernas längd som framvingelängden, något kortare hos honan. De är mörkbruna till färgen, även i spetsen vilket skiljer dem från övriga arter inom släktet. Framvingarna mörkt grönglänsande. Bakvingar mörkbruna med violett skimmer. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen och ses ofta svärmande framför ekgrenar. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns i skogsgläntor, hag- och betesmarker. Biologi: Larven lever i en av bladbitar gjord säck på nedfallna blad. Näringsväxt: Nedfallna blad, ofta Valeriana, Cardamine pratensis, Sisymbrium. Utbredning: Är påträffad i Danmark men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Adelidae /en/svenska_fjarilar/cauchas_rufifrontella.html
Latest update: 14 mars 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson