Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Crambinae
Catoptria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Östligt gräsmott Catoptria permiaca
Catoptria permiaca (Petersen, 1924). Östligt gräsmott togs första gången i Sverige 2011 på Go. Vingbredd 17-24 mm. Larven lever från september till maj i ett spinn på rötterna av gräs, förpuppning i en kokong på marken.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/catoptria_permiaca.html
Latest update: 25 oktober 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson