Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Catocalinae
Catocala

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bågbandat ordensfly Catocala elocata Bågbandat ordensfly Catocala elocata Bågbandat ordensfly Catocala elocata
Catocala elocata (Esper, 1788). Bågbandat ordensfly togs i Skåne 1866. 2017 togs arten i Småland och på Öland i en betesfälla, 2021 togs den på Gotland. Vingbredd 67-80 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning mellan blad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 9 maj 2022