Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Capricornia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blybandsbrokvecklare Capricornia boisduvaliana Blybandsbrokvecklare Capricornia boisduvaliana Blybandsbrokvecklare Capricornia boisduvaliana
Capricornia boisduvaliana (Duponchel, 1836). Blybandbrokvecklare. Kännetecken: Vingbredd 14-17 mm. Framvingarna grönaktigt ockragula, med 5-6 blyfärgade, metallglänsande linjer, mellan linjerna finns svarta längslinjer. Bakvingar bruna. Liknande arter: Kan påminna något om Ptycholoma lecheanum, men den sistnämnda har bara en blyglänsande tvärlinje. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Från slutet av juni till juli. Förekomst: Finns huvudsakligen på slåtterängar. Biologi: Larven lever på rödklöver i vävrör nära marken. Förpuppning på marken. Näringsväxt: Trifolium pratense. Utbredning: Blybandbrokvecklare förekommer sällsynt från Värmland till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 3 juli 2023