Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Caloptilia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dvärglönnstyltmal Caloptilia honoratella
Caloptilia honoratella (Rebel, 1914). Dvärglönnstyltmal. Kännetecken: Vingbredd 11-14 mm. Huvud beige. Antenner ringade i svart och vitt, lika långa som framvingelängden. Framvingar starkt varierande från halmgult till rostbruna, mörkare i inre delen och med en ljus, trekantig fläck på framkanten. Bakvingar brungrå. Den liknar vissa former av Caloptilia hemidactylella. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från augusti samt efter övervintring i maj-juni. Förekomst: Finns i lövskogsmarker där det växer dvärglönn. Biologi: Larven är ljusgrön med gröngult huvud. Den gör först en gångkmina som vidgas till en fläck sedan i en omvikt bladkant. Förpuppning i en kokong under en bladkant. Näringsväxter: Acer pseudoplatanus, A. monspessulanum. Utbredning: Förekommer i Danmark men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 2 januari 2022