Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Caloptilia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Humlestyltmal Caloptilia fidella
Caloptilia fidella (Hübner, 1813). Humlestyltmal. Kännetecken: Vingbredd 11-15 mm. Huvud brungrått. Antenner ringade i svart och vitt, lika långa som framvingelängden. Framvingar varierande gråbruna med en diffus, trekantig fläck på framkanten samt ett antal spridda fläckar. Bakvingar brungrå. Den liknar vissa former av Caloptilia jurteae men saknar en tydligt tecknad framkantsfläck. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juli samt efter övervintring i maj-juni. Förekomst: Finns i lövskogsmarker där det växer al. Biologi: Larven är ljusgrön med gult huvud. Den gör först en gångkmina som vidgas till en fläck sedan i en omvikt bladkant. Förpuppning i en vit kokong under en bladkant. Näringsväxt: Humulus lupulus. Utbredning: 2022 togs den i Skåne i övrigt finns den i Danmark men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 21 maj 2023