Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Cabera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Snövit streckmätare Cabera pusaria Snövit streckmätare Cabera pusaria Snövit streckmätare Cabera pusaria
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Snövit streckmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 28-33 mm. Larven lever på björk, sälg och al, förpuppning i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/cabera_pusaria.html
Latest update: 22 augusti 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson