Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Cabera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Snövit streckmätare Cabera pusaria Snövit streckmätare Cabera pusaria Snövit streckmätare Cabera pusaria Snövit streckmätare Cabera pusaria
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758). Snövit streckmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 28-33 mm. Larven lever på björk, sälg och al, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 7 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson