Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Cabera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulvit streckmätare Cabera exanthemata Gulvit streckmätare Cabera exanthemata
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763). Gulvit streckmätare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 25-30 mm. Larven lever på sälg, björk, och al, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/cabera_exanthemata.html
Latest update: 10 september 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web