Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Buvatina

Silverfläckpraktmal Buvatina stroemella
(prep. 10293) Buvatina stroemella
Grå barrskogspraktmal Buvatina obscurella
(genitalieprep saknas) Buvatina obscurella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/buvatina_genitalia.html
Latest update: 29 januari 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web