Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pterophoroidea
Pterophoridae
Pterophorinae
Buckleria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sileshårsfjädermott Buckleria paludum
Sileshårsfjädermott Buckleria paludum
(prep 10687)

Buckleria paludum (Zeller, 1839). Sileshårsfjädermott. Kännetecken: Vingbredd 11-13 mm. Framvingarna ljusbruna med två otydliga vita tvärlinjer över flikarna. Bakvingefliken saknar fjälltand på bakersta bakvingefliken. Arten skiljer sig från de liknande Oxyptilus-arterna genom avsaknad av svarta fjäll i bakvingefliken. Levnadssätt: Fjärilen flyger på myrmark och torvmossar där värdväxten finns. Flygtid: Två generationer juni-augusti. Biologi: Larven är ljusgrön med gulgrönt huvud. Den lever på bladen av sileshår. Förpuppninng på näringsväxten. Värdväxt: Drosera. Utbredning: Påträffad tämligen sällsynt från Skåne till Hälsingland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/buckleria_paludum.html
Latest update: 2 februari 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson