Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bucculatricidae
Bucculatrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Östlig kronmal Bucculatrix latviella
Bucculatrix latviaella Sulcs, 1990 Östlig kronmal. Kännetecken: Vingbredd 4,5-7 mm. Huvudhår rostbruna, ögonlock vita med en svag rostanstrykning. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna bruna. Utanför vingens mitt finns två motstående snedställda fläckar. Från vingroten går ett smalt vitt streck fram till den inersta fläcken. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av maj till juni. Förekomst: Finns på torra ängsmarker. Biologi: Förstadier okända. Näringsväxt: Okänd men troligen Leucanthemum vulgare eller Achillea millefoulium. Utbredning: Förekommer i södra Finland och södra Norge. Saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Bucculatricidae Latest update: 6 december 2019