Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bucculatricidae
Bucculatrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hedblomsterkronmal Bucculatrix gnaphaliella
Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833). Hedblomsterkronmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår brunaktiga, ögonlock vita. Antenner bruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna smutsvita, med gulaktig teckning. Bakvingar grå. Skiljer sig från de liknande Bucculatrix artemisiella och B. ratisbonensis som saknar gula teckningar på vingarna. Från B. absinthii och B. laciniatella skiljer den sig på huvudhåren. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer i juni och augusti. Förekomst: Finns på sandmarker där det växer hedblomster. Biologi: Larven är gul med grönt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet. Näringsväxt: Helichrysum. Utbredning: Förekommer sällsynt i Skåne. Är även uppgiven från Småland 1917 men detta fynd är tveksamt. I övriga Norden finns den på en lokal i Danmark, saknas i Norge och Finland.
Welcome page of the World
Bucculatricidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/bucculatrix_gnaphaliella.html
Latest update: 16 februari 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson