Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bucculatrix

Röllekögonlappmal Bucculatrix cristatella
(prep. 4846) Bucculatrix cristatella
Prästkrageögonlappmal Bucculatrix nigricomella
(prep. 10129) Bucculatrix nigricomella
Vinterögonlappmal Bucculatrix humiliella
(prep. MC 2910) Bucculatrix humiliella
Hedblomsterögonlappmal Bucculatrix gnaphaliella
(prep. 10130) Bucculatrix gnaphaliella
Strandasterögonlappmal Bucculatrix maritima
(prep. 10131) Bucculatrix maritima
Kalkögonlappmal Bucculatrix artemisiella
(prep. 10132) Bucculatrix artemisiella
Sandögonlappmal Bucculatrix ratisbonensis
(prep. 10133) Bucculatrix ratisbonensis
Alvarmalörtögonlappmal Bucculatrix laciniatella
(genitaliebild saknas) Bucculatrix laciniatella
Äkta malörtögonlappmal Bucculatrix absinthii
(prep. 10128) Bucculatrix absinthii
Almögonlappmal Bucculatrix albedinella
(prep. 10134) Bucculatrix albedinella
Brakvedögonlappmal Bucculatrix frangutella
(prep. 4739) Bucculatrix frangutella
Björkögonlappmal Bucculatrix demaryella
(prep. 8132) Bucculatrix demaryella
Hagtornögonlappmal Bucculatrix bechsteinella
(prep. 4741) Bucculatrix bechsteinella
Ekögonlappmal Bucculatrix ulmella
(prep. 10135) Bucculatrix ulmella
Alögonlappmal Bucculatrix cidarella
(prep. 10136) Bucculatrix cidarella
Lindögonlappmal Bucculatrix thoracella
(prep. 10136) Bucculatrix thoracella
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/bucculatrix_genitalia.html
Latest update: 4 december 2007
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web