Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bucculatricidae
Bucculatrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björkkronmal Bucculatrix demaryella Björkkronmal Bucculatrix demaryella
Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840). Björkkronmal. Kännetecken: Vingbredd 7-8 mm. Huvudhår gulaktiga, ögonlock vita. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna brungula, prickade med mörkbruna och vita fjäll. Vid vingens mitt finns två snedställda fläckar på framkanten samt en på bakkanten. Bakvingar brungrå. Skiljer sig från den liknande Bucculatrix bechsteinella på huvudhåren som är betydligt ljusare hos sistnämnda. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juli. Förekomst: Finns i hagmarker och öppna platser där det växer Björk. Biologi: Larven är grågrön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet. Näringsväxter: Betula, Corylus. Utbredning: Förekommer från Skåne till Norrbotten. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Björkkronmal Bucculatrix demaryella
Mina av Björkkronmal Bucculatrix demaryella i björkblad.
Welcome page of the World
Bucculatricidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/bucculatrix_demaryella.html
Latest update: 13 februari 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson