Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bucculatricidae
Bucculatrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Margueritkronmal Bucculatrix chrysanthemella
Bucculatrix chrysanthemella Rebel, 1896.Margueritkronmal. Kännetecken: Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår beige, ögonlock gråaktiga. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita med bruna längsstreck och en snedställd skuggfläck på framkanten samt en fläck på bakkanten. Bakvingar brungrå. Svår att skilja från den liknande Bucculatrix artemisiella men huvudhåren är mörkare hos sistnämnda. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti i två generationer. Förekomst: Finns på sandmarker där det växer fältmalört. Biologi: Larven är inte helt känd men lever sannolikt i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet. Näringsväxt: Artemisia campestris. Utbredning: Är införd i Finland och Norge men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Bucculatricidae Latest update: 28 januari 2020