Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Bryotropha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Purpurmossmal Bryotropha purpurella Purpurmossmal Bryotropha purpurella Purpurmossmal Bryotropha purpurella
Bryotropha purpurella (Zetterstedt, 1839). Purpurmossmal. Kännetecken: Vingbredd 10-12 mm. Hjässan, mellankropp samt bakkropp brungrå. Palper gulaktiga. Antenner mörkgrå. Framvingarna brungrå med svag purpurglans. Bakvingar mörkgrå. Arten liknar Bryotropha terrella men den sistnämnda har en större vingbredd samt tydliga diskpunkter. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Slutet av juni till juli. Förekomst: Finns på ängsmark. Biologi: Larven lever i vävrör på mossa. Förpuppning på marken. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Östergötland till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Norge och Finland. men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 juli 2023