Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Bryotropha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kärrmossmal Bryotropha boreella
Bryotropha boreella (Douglas, 1851).Kärrmossmal. Kännetecken: Vingbredd 12-13 mm. Huvud och mellankropp gråbruna. Labialpalpernas andra segment längre än tredje. Framvingar grå med ett svagt tecknat ljust tvärband c:a tre fjärdedelar från vingbasen. Oftast minst tre svarta fläckar utspridda på vingen mitt. Bakvingar ljust grå. Arten liknar Bryotropha similis men labialpalpernas andra segment är kortare än tredje hos sistnämnda. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten. Flygtid: Juli. Förekomst: Finns på huvudsakligen i barrskogsmarker. Biologi: Larven lever i ett vävrör på gräshakmossa. Den är mörkgrå med svart huvud och halssköld. Näringsväxt: Rhytidiadelphus squarrosus. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Halland till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 november 2022