Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Oecophorinae
Oecophorini
Borkhausenia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Snedbandad skräpmal Borkhausenia minutella Snedbandad skräpmal Borkhausenia minutella Snedbandad skräpmal Borkhausenia minutella Snedbandad skräpmal Borkhausenia minutella
Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758). Snedbandad skräpmal. Kännetecken: Vingbredd 9-14 mm. Huvud svart, mellankropp samt bakkropp svartgrå. Palper grå. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden, mörkbruna. Framvingar svartbruna med två gula motfläckar. Bakvingar gråaktiga. Arten liknar Telechrysis tripuncta men skiljer sig genom att sistnämnda har tre ljusa fläckar på framvingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Slutet av maj till början av augusti. Förekomst: Finns i de flesta miljöer även inomhus, i lador och ladugårdar. Biologi: Larven är blekgul med honungsgult huvud och gulbrun halssköld. Den lever på diverse ämnen som döda insekter, svamp, tyg, i fågelbon, i geting- och humlebon, murket trä, säd mm. Näringsväxter: Det mesta. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Hälsingland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 maj 2023