Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Boloria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dvärgpärlemorfjäril Boloria improba Dvärgpärlemorfjäril Boloria improba Dvärgpärlemorfjäril Boloria improba
Boloria improba (Butler, 1877). Dvärgpärlemorfjäril förekommer sällsynt på fjällhedar i Pi, To. Vingbredd 27-36 mm. Larven lever på ormrot, förpuppning i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 15 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson