Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Boloria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Frejas pärlemorfjäril Boloria freija Frejas pärlemorfjäril Boloria freija
Boloria freija (Thunberg, 1791), hane, undersida. Frejas pärlemorfjäril förekommer sällsynt från Ög till To. Vingbredd 34-44 mm. Larven lever på ljungväxter, förpuppning i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Butterflies of North America
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/boloria_freija.html
Latest update: 15 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web