Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Boloria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Violett pärlemorfjäril Boloria dia Violett pärlemorfjäril Boloria dia Violett pärlemorfjäril Boloria dia Violett pärlemorfjäril Boloria dia
Boloria dia (Linnaeus, 1767). Violett pärlemorfjäril påträffades på Falster i Danmark 2003 men tycks nu har försvunnit. Vingbredd 35-40 mm. Larven lever på violer, förpuppning i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/boloria_dia.html
Latest update: 29 oktober 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson