Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Bohemannia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fjällig apeldvärgmal Bohemannia pulverosella Fjällig apeldvärgmal Bohemannia pulverosella Fjällig apeldvärgmal Bohemannia pulverosella
Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849). Fjällig apeldvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5,5-8 mm. Huvudhår orange, krage gulorange, ögonlock glänsande silvervita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingar grovfjälliga, spräckligt gråbruna. Bakvingar ljusgrå. I Sverige saknas hanar varför arten anses partenogenetisk. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni Förekomst: Finns på hagmarker och i trädgårdar där det växer äpplen. Biologi: Larven är gul och gör en fläckmina med exkrementerna utspridda, men ofta samlade i en fläck. Kokongen är rödbrun. Näringsväxt: Malus. Utbredning: Förekommer från Skåne till Västerbotten. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Fjällig apeldvärgmal Bohemannia pulverosella
Mina av Fjällig apeldvärgmal Bohemannia pulverosella i äppelblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 20 maj 2023