Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Oecophorinae
Oecophorini
Batia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större buskpraktmal Batia internella Större buskpraktmal Batia internella Större buskpraktmal Batia internella Större buskpraktmal Batia internella
Batia internella Jäckh, 1972 Större buskpraktmal. Kännetecken: Vingbredd 10-14 mm. Huvud mörkbrunt, mellankropp orange, bakkropp grå. Palpmittled vit, ändled brun. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden, mörkfläckiga. Framvingar glänsande orangea med en mörkrun, snedställd fläck vid bakhörnet samt brungul vingspets. Bakvingar gråaktiga. Arten liknar Batia lunaris men skiljer sig genom att sistnämnda har en vit antennfläck vid basen. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns på ängsmark och torra buskmiljöer. Biologi: Larven lever under bark, förpuppning i näringsväxten. Näringsväxt: I Danmark anges Sarothamnus som näringsväxt men larven lever säkert på betydligt flera växtarter. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden har den tagits i Danmark och Norge men saknas i Finland.
Synonym Batia lamdella sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 2 juli 2022