Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Bactrini
Bactra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Strecksumpvecklare Bactra suedana
Bactra suedana Bengtsson, 1990. Strecksumpvecklare. Kännetecken: Vingbredd 15-19 mm. Huvud och mellankropp ljust gråbruna. Labialpalper grå. Framvingar brungula. Från basens mitt en mörkare längsstrimma till utkanten strax bakom spetsen. På vingens mitt en mörk v-formad fläck som innesluter en vit diskpunkt. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Från mitten av juni till augusti. Förekomst: Finns på fuktiga ängsmarker med tagelstarr. Biologi: Förstadier är okända. Näringsväxt: Okänd. Utbredning: Arten förekommer sällsynt på Öland och Gotland samt i Skåne och Södermanland. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Artdatabanken
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/bactra_suedana.html
Latest update: 3 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson