Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Autographa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Långfläckat metallfly Autographa macrogamma Långfläckat metallfly Autographa macrogamma Långfläckat metallfly Autographa macrogamma Långfläckat metallfly Autographa macrogamma
Autographa macrogamma (Linnaeus, 1758). Långfläckat metallfly förekommer tämligen allmänt från Öland till Torne lappmark. Vingbredd 40-42 mm. Larven lever på diverse örter, träd och buskar, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 3 augusti 2022