Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Autographa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Långfläckat metallfly Autographa macrogamma Långfläckat metallfly Autographa macrogamma
Autographa macrogamma (Linnaeus, 1758). Långfläckat metallfly förekommer tämligen allmänt från Öl till To. Vingbredd 40-42 mm. Larven lever på diverse örter, träd och buskar, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/autographa_macrogamma.html
Latest update: 3 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson