Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Blastobasidae
Asaphocrita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

(Saknar bild).
Asaphocrita obsoletella (Krogerus, 1947). Finsk förnamal förekommer i Finland. Vingbredd 18-22 mm. Larven lever av multna löv, döda inskter och liknande, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/asaphocrita_obsoletella.html
Latest update: 4 oktober 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson