Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricidae
Argyroploce

Mjölonbrokvecklare Argyroploce arbutella
(prep. MC 371) Argyroploce arbutella
Fjällbrantbrokvecklare Argyroploce aquilonana
(genitaliebild saknas) Argyroploce aquilonana
Fjällsippebrokvecklare Argyroploce noricana
(prep. 10560) Argyroploce noricana
Skvattrambrokvecklare Argyroploce lediana
(prep. 10562) Argyroploce lediana
Dalkarlsvecklare Argyroploce dalecarliana
(prep. 10564) Argyroploce dalecarliana
Rosenbandvecklare Argyroploce roseomaculana
(prep. 10563) Argyroploce roseomaculana
Smalbandvecklare Argyroploce concretana
(genitaliebild saknas) Argyroploce concretana
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/argyroploce_genitalia.html
Latest update: 28 maj 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web