Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Argyroploce

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dalkarlsvecklare Argyroploce externa
Argyroploce externa (Eversmann, 1844). Dalkarlsvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i maj juni under omvikt bladkant på vitpyrola.

Synonym Argyroploce dalecarliana (Guenée, 1845)
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/argyroploce_dalecarliana.html
Latest update: 24 apri1 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson