Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Argyroploce

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dalkarlsvecklare Argyroploce dalecarliana
Argyroploce dalecarliana (Guenée, 1845). Dalkarlsvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i maj juni under omvikt bladkant på vitpyrola.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/argyroploce_dalecarliana.html
Latest update: 4 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson