Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Argyroploce

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mjölonbrokvecklare Argyroploce arbutella Mjölonbrokvecklare Argyroploce arbutella Mjölonbrokvecklare Argyroploce arbutella
Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758). Mjölonbrokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever från i maj juni i hopspunna blad på mjölon, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 28 mars 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson