Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rönnknoppmal Argyresthia sorbiella Rönnknoppmal Argyresthia sorbiella
Argyresthia sorbiella (Treistschke, 1833). Rönnknoppmal. Kännetecken: Vingbredd 10-13 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarnas teckning är starkt varierande men oftast är de gulvita med mörka fläckar. Bakvingar grå. Arten liknar Argyresthia pygmaeella men skiljer sig genom att sistnämnda har ett grönaktigt lyster på framvingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer där det växer rönn. Biologi: Larven minerar i knoppar och skott, förpuppning på marken. Näringsväxt: Sorbus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 25 december 2019