Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Granknoppmal Argyresthia glabratella Granknoppmal Argyresthia glabratella Granknoppmal Argyresthia glabratella
Argyresthia glabratella Zeller, 1847. Granknoppmal. Kännetecken: Vingbredd 8-12 mm. Huvud gulaktigt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar glänsande gulgrå. Bakvingar grå. Går ej att åtskilja på yttre karaktärer från Argyresthia svenssoni som dock hittills enbart tycks förekomma i norra och nordvästra delen av landet. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i miljöer där det växer gran. Biologi: Larven lever minerande i ett skott vars barr faller av och vissnar, före förpuppningen gnager larven upp ett cirkelrunt hål som täcks med silke, puppan vilar i en vit kokong i granskottet. Näringsväxt: Picea abies. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Jämtland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 22 juni 2022