Argyresthia abdominalis Argyresthia aurulentella (Insecta: Lepidoptera: Argyresthiidae)

Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Guldbarrmal Argyresthia aurulentella Guldbarrmal Argyresthia aurulentella Guldbarrmal Argyresthia aurulentella
Argyresthia aurulentella Stainton, 1849. Guldbarrmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar guldglänsande. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns på miljöer där det växer enbuskar. Biologi: Larven lever på en, minerar i barren från basen till spetsen och åter via barken till nästa barr, förpuppning i en vit kokong på marken. Näringsväxt: Juniperus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 24 december 2019