Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Arenostola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vasstråfly Arenostola phragmitidis
Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803). Vasstråfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 28-35 mm. Larven lever i stjälken på vass, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/arenostola_phragmitidis.html
Latest update: 3 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson