Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Apotomis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Helbandad videknoppvecklare Apotomis infida
Apotomis infida (Heinrich, 1926). Helbandad videknoppvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 18-19 mm. Larven är okänd men förmodas leva på sälg.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/apotomis_infida.html
Latest update: 3 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson