Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Apocheima

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Taggig vintermätare Apocheima hispidaria Taggig vintermätare Apocheima hispidaria
Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona. Taggig vintermätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 35-38 mm, honan saknar vingar. Larven lever på ek men även på björk och asp, förpuppning på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/apocheima_hispidaria.html
Latest update: 29 maj 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson