Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Apocheima

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Taggig vintermätare Apocheima hispidarium Taggig vintermätare Apocheima hispidarium Taggig vintermätare Apocheima hispidarium
Apocheima hispidarium (Denis & Schiffermüller, 1775). Taggig vintermätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 35-38 mm, honan saknar vingar. Larven lever på ek men även på björk och asp, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 9 oktoberl 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson